تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
کلام اسلامی 
مجتمع اموزش عالی امام خمینی (ره) 
 
خارج 
 
 
 
0.00